transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Flödande inspiration och praktiska råd. Om trädgårdsboken i ett läsarperspektiv

Författare och institution:
Andreas Nord (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Sakprosa, 2 ( 1 ) s. art. 4
ISSN:
1891-5108
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
Nyckelord:
textanalys, textforskning, sakprosa, multimodalitet
Postens nummer:
147266
Posten skapad:
2011-10-15 23:58
Posten ändrad:
2015-02-27 22:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007