transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Robotisering – Från Industri till Servicesektor

Chapter in Swedish “Robotization – From industry to service sector”

Författare och institution:
Kristian Wasén (Gothenburg Research Institute (GRI) & Företagsekonomiska institutionen)
Publicerad i:
In Thomas Polesie and Ewa Broniewicz (Eds.) “Våra villkor i verkligheten: Den beskrivande ekonomin”, s. 59-65, 166-167
ISBN:
978-91-7246295-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
BAS Publishing House
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
147249
Posten skapad:
2011-10-14 15:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007