transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A comparison of different definitions of growth response in short prepubertal children treated with growth hormone.

Författare och institution:
P Bang (-); R Bjerknes (-); Jovanna Dahlgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); L Dunkel (-); J Gustafsson (-); A Juul (-); Berit Kriström (-); P Tapanainen (-); V Aberg (-)
Publicerad i:
Hormone research in pædiatrics, 75 ( 5 ) s. 335-45
ISSN:
1663-2826
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
How to define poor growth response in the management of short growth hormone (GH)-treated children is controversial. Aim: Assess various criteria of poor response.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi ->
Klinisk fysiologi
Nyckelord:
Biomarkers, Pharmacological, analysis, Body Height, drug effects, Child, Child, Preschool, Cross-Sectional Studies, Diagnostic Techniques, Endocrine, Female, Growth Disorders, diagnosis, drug therapy, Human Growth Hormone, therapeutic use, Humans, Male, Prognosis, Puberty, drug effects, physiology, Retrospective Studies, Treatment Outcome
Postens nummer:
147230
Posten skapad:
2011-10-14 13:50
Posten ändrad:
2012-07-03 13:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007