transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Adhesin and superantigen genes and the capacity of Staphylococcus aureus to colonize the infantile gut.

Författare och institution:
Forough Nowrouzian (-); Olivier Dauwalder (-); Helene Meugnier (-); Michele Bes (-); Jerome Etienne (-); François Vandenesch (-); Erika Lindberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Bill Hesselmar (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Robert Saalman (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Inga-Lisa Strannegård (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Nils Åberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Ingegerd Adlerberth (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Agnes E Wold (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Gerard Lina (-)
Publicerad i:
The Journal of infectious diseases, 204 ( 5 ) s. 714-21
ISSN:
1537-6613
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Staphylococcus aureus is a pathogen and a skin commensal that is today also common in the infant gut flora. We examine the role of S. aureus virulence factors for gut colonization. S. aureus isolated from quantitative stool cultures of 49 Swedish infants followed from birth to 12 months of age were assessed for 30 virulence-associated genes, spa type, and agr allele by serial polymerase chain reaction (PCR) assays. Strains carrying genes encoding collagen-binding protein, and the superantigens S. aureus enterotoxin O/M (SEO/SEM) had higher stool counts than strains lacking these genes, whereas genes for S. aureus enterotoxin A (SEA) were associated with low counts. A cluster of strains belonging to agr allele I and the spa clonal cluster 630 (spa-CC 630) that carried genes encoding SEO/SEM, SEC, collagen-binding protein, and elastin-binding protein were all long-time colonizers. Thus, certain S. aureus virulence factors might promote gut colonization.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Infektionsmedicin
Postens nummer:
147135
Posten skapad:
2011-10-12 11:16
Posten ändrad:
2016-08-30 11:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007