transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vardagskunskapen som redskap i socialt arbete. C-uppsats.

Författare och institution:
Torbjörn Forkby (Institutionen för socialt arbete)
Publikationstyp:
Övrigt
Förlag:
Inst för socialt arbete
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1989
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
147097
Posten skapad:
2011-10-11 13:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007