transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ungdomsinflytande i ett historiskt perspektiv

Författare och institution:
Torbjörn Forkby (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Fokus 10. En analys av ungas inflytande, s. 26-37
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Ungdomsstyrelsen
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
147087
Posten skapad:
2011-10-11 13:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007