transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ritual eller strategi – upphandlingar och ramavtal inom den sociala ungdomsvården

Författare och institution:
Torbjörn Forkby (Institutionen för socialt arbete); Staffan Höjer (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Socialvetenskaplig tidskrift, 15 s. 115 - 134
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Postens nummer:
147084
Posten skapad:
2011-10-11 13:17

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007