transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Främjande pedagogik. Perspektiv och läroprocesser i ungdomsarbetet

Författare och institution:
Torbjörn Forkby (Institutionen för socialt arbete); Helena Johansson (Institutionen för socialt arbete); Susanne Liljeholm Hansson (Institutionen för socialt arbete)
Antal sidor:
253
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
FoU i Väst/GR
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete ->
Ungdomsforskning
Postens nummer:
147083
Posten skapad:
2011-10-11 13:16
Posten ändrad:
2012-01-11 12:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007