transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

MYCN amplicon junctions as tumor-specific targets for minimal residual disease detection in neuroblastoma.

Författare och institution:
Hanna Kryh (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Jonas Abrahamsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik); Elsa Jegerås (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Rose-Marie Sjöberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik); Irene Devenney (-); Per Kogner (-); Tommy Martinsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk genetik och klinisk genetik)
Publicerad i:
International journal of oncology, 39 ( 5 ) s. 1063-71
ISSN:
1791-2423
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The MYCN gene is frequently amplified in unfavorable neuroblastoma tumors. Therefore, this study aimed at characterizing the novel junctions connecting the amplified DNA segments (amplicons) and obtaining tumor-specific PCR fragments for use in detecting minimal residual disease (MRD). High-density SNP arrays were used to map the end-points of the MYCN amplicons in a subset of neuroblastoma tumors. Primers were designed to give rise to a tumor-specific PCR product and were examined for MRD in the blood and bone marrow using quantitative PCR. Tumor-specific junction fragments were detected in all cases, confirming a head-to-tail tandem orientation of the amplicons and revealing microhomology at the amplicon junctions, thus suggesting a rolling circle caused by microhomology-mediated break-induced replication (MMBIR) as a possible mechanism initiating the MYCN amplification. We also evaluated the use of these junctions as tumor-specific targets for detecting MRD and observed that tumor DNA could be readily detected and quantified in either blood or bone marrow at a sensitivity of 1/106 tumor/control DNA. This study provides new information on the mechanisms of oncogene amplification and envisages means of rapidly obtaining highly sensitive PCR-based tools for tumor/patient-specific monitoring of treatment response and the early detection of relapse in patients with neuroblastoma.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Fysiologi ->
Neurobiologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
Postens nummer:
147013
Posten skapad:
2011-10-10 11:14
Posten ändrad:
2012-07-03 13:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007