transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sustainable Consumers and the State: Exploring How Citizens’ Trust and Distrust in Institutions Spur Political Consumption”

Författare och institution:
Daniel Berlin (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Journal of Environmental Policy and Planning, 13 ( 3 ) s. 277-295
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Postens nummer:
146939
Posten skapad:
2011-10-06 19:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007