transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Metodprocesser och kunskapsförståelse

Författare och institution:
Kerstin Gunnemark (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
Etnografiska hållplatser. Om metodprocesser och reflexivitet, s. 15-35
ISBN:
978-91-44-07315-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Etnologi, metodologi, kunskapsmål, reflexivitet
Postens nummer:
146930
Posten skapad:
2011-10-06 17:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007