transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Regional intratidal gas distribution in acute lung injury and acute respiratory distress syndrome--assessed by electric impedance tomography.

Författare och institution:
Karin Lowhagen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Stefan Lundin (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård); Ola Stenqvist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi. Avdelningen för anestesiologi och intensivvård)
Publicerad i:
Minerva anestesiologica, 76 ( 12 ) s. 1024-35
ISSN:
1827-1596
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Regional tidal volume distribution and end-expiratory lung volume (EELV) distribution in patients with acute lung injury and acute respiratory distress syndrome (ALI, ARDS) have previously been investigated using computed tomograpy and electric impedance tomography (EIT). In the present study, we utilized the high temporal resolution of EIT to assess intratidal gas distribution.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård
Nyckelord:
Acute Lung Injury, physiopathology, Aged, Blood Gas Analysis, Electric Impedance, Female, Humans, Lung, physiopathology, Lung Compliance, physiology, Male, Middle Aged, Positive-Pressure Respiration, Respiration, Artificial, Respiratory Distress Syndrome, Adult, physiopathology, Respiratory Mechanics, physiology, Spirometry, Tidal Volume, physiology, Tomography, methods
Postens nummer:
146903
Posten skapad:
2011-10-06 13:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007