transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cohort study of patients with adrenal lesions discovered incidentally.

Författare och institution:
Andreas Muth (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Lilian Hammarstedt (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Mikael Hellström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi); Helga A Sigurjónsdóttir (Institutionen för medicin, avdelningen för invärtesmedicin); E Almqvist (-); Bo Wängberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Lena Björneld (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiologi)
Publicerad i:
The British journal of surgery, 98 ( 10 ) s. 1383-91
ISSN:
1365-2168
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This prospective cohort study investigated the incidence, clinical features and natural history of incidentally discovered adrenal mass lesions (adrenal incidentaloma, AI) in an unselected population undergoing radiological examination.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiologi
Postens nummer:
146847
Posten skapad:
2011-10-05 10:28
Posten ändrad:
2012-10-05 11:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007