transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Polisaspiranters attityder och värderingar

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Lundälv,Jörgen (red.). Utryckningsföraren, s. 117-124
ISBN:
978-91-7111-144-9
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Meyers förlag
Förlagsort:
Gävle
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Utryckningsförare, utryckningskörning, polisbilskörning, trafiksäkerhet, arbetsmiljö. skadeprevention, utbildning, pedagogik, socialt stöd, olyckor, trauma, kris
Postens nummer:
146828
Posten skapad:
2011-10-04 13:14

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007