transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Plateau Waves and Baroreflex Sensitivity in Patients with Head Injury: A Case Study

Författare och institution:
Sima Shahsavari (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling, Chalmers); Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling, Chalmers); Bertil Rydenhag (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Catherine Eriksson-Ritzen (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
Proceedings of the 33rd Annual International Conference of the IEEE. Engineering in Medicine and Biology Society, s. 3792-3795
ISSN:
1557170X
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
The study aimed to investigate baroreceptor reflex sensitivity in a patient with head injury for whom plateau waves of intracranial pressure (ICP) were recorded. Baroreflex sensitivity index was separately estimated on top of plateau waves and during intermediate intervals between two consecutive waves. The EuroBaVar data set was utilized to verify and validate the results. A very high baroreflex sensitivity associated with dominant parasympathetic activity was observed spontaneous to the acute elevations of ICP. The high vagal afferent discharge was found to be suggestive for the high firing rate of carotid baroreceptors and probably an active Cushing reflex mechanism during plateau waves.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Signalbehandling
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi ->
Medicinsk informatik
Nyckelord:
Baroreceptor reflex Sensitivity, Cushing reflex, Traumatic Brain Injury
Postens nummer:
146747
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2011-09-30 11:01
Posten ändrad:
2015-05-06 08:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007