transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conflicting Intuitions about Ethical Investment: A Survey among Individual Investors

Författare och institution:
Joakim Sandberg (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
PRI-Mistra Academic Conference, Sigtuna, Sweden, 26-28 September 2011,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Miljöpsykologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Postens nummer:
146714
Posten skapad:
2011-09-29 11:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007