transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comment regarding "Rapid access carotid endarterectomy can be performed in the hyperacute period without a significant increase in procedural risks" by M.K. Salem, R.D. Sayers, M.J. Brown, D.J. Eveson, T.G. Robinson and A.R. Naylor.

Författare och institution:
Lennart Jivegård (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Johan Gelin (Institutionen för medicin); Sofia Strömberg (Institutionen för medicin); Klas Österberg (Institutionen för medicin)
Publicerad i:
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery, 42 ( 3 ) s. 403
ISSN:
1532-2165
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Postens nummer:
146710
Posten skapad:
2011-09-29 11:43
Posten ändrad:
2016-08-24 08:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007