transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reply to Seligman

Författare och institution:
Arvid Edén (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Magnus Gisslén (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Lars Hagberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Bo Svennerholm (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Serena Spudich (-); Richard price (-); Dietmar Fuchs (-); Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
J Infect Dis , 2011 ( 1 ) s. 174-175
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Mikrobiologi inom det medicinska området
Postens nummer:
146678
Posten skapad:
2011-09-28 13:55
Posten ändrad:
2015-01-16 15:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007