transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Textilimporttill Stockholm 1720–1738

Författare och institution:
Christina Dalhede (Ekonomisk-historiska institutionen)
Publicerad i:
Historisk Tidskrift. Utgiven av Svenska Historiska Föreningen, 2011 ( 2 ) s. 348-354
ISSN:
0345-469X
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Textilimport, frihetstiden, institutionell teori, Stockholm, Skeppsbroadeln i Gamla Stan, ekonomiska spelregler, textilimportlexikon
Ytterligare information:
Recensionen gjord som fakultetsopponent på Lili-Annè Aldmans avhandling, En merkantilistisk början: Stockholms textila import 1720–1738, Actas Universitatis Upsaliensis, Uppsala studies in economic history 85 (Uppsala: Uppsala universitet 2008). 317 s. (/Summary in English: A mercantilistic beginning: the import of textiles to Stockholm 1720–1738.)
Postens nummer:
146642
Posten skapad:
2011-09-27 20:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007