transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Accelerated NMR Spectroscopy by Using Compressed Sensing

Författare och institution:
Krzysztof Kazimierczuk (Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet); Vladislav Orekhov (Svenskt NMR-centrum vid Göteborgs universitet)
Publicerad i:
Angewandte Chemie-International Edition, 50 ( 24 ) s. 5556-5559
ISSN:
1433-7851
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Biokemi och molekylärbiologi ->
Cell- och molekylärbiologi
Nyckelord:
data acquisition, NMR spectroscopy, non-uniform sampling, protein, structures, structure elucidation, MULTIDIMENSIONAL NMR, MAGNETIC-RESONANCE, FOURIER-TRANSFORM, RESOLUTION, RECONSTRUCTION, MINIMIZATION, INFORMATION, PRINCIPLES, FREQUENCY, RECOVERY
Postens nummer:
146638
Posten skapad:
2011-09-27 17:51
Posten ändrad:
2016-08-26 11:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007