transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Signs of knowledge: The appropriation of a symbolic skill in a 5-year-old.

Författare och institution:
Niklas Pramling (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS)); maria magnusson (-)
Publicerad i:
European Early Childhood Education Research Journal, 19 ( (3) ) s. 357-372.
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
symbol, sign, external representation, child's perspective, appropriation, sociocultural perspective
Postens nummer:
146631
Posten skapad:
2011-09-27 16:02

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007