transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Minnet i historien

Författare och institution:
Victoria Fareld (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Språket i historien, historien i språket. En vänbok till Bo Lindberg, s. 329-339
ISBN:
978-91-976239-3-3
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
146622
Posten skapad:
2011-09-27 10:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007