transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hur gör (Jur)ister? Sociala dimensioner i och av rättsvetenskapen

Författare och institution:
Eva-Maria Svensson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll, s. 30
ISBN:
978-91-7359-046-4
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Santérus Förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
Postens nummer:
146615
Posten skapad:
2011-09-26 17:53

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007