transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Does migration pay? Earnings effects of geographic mobility following job displacement

Författare och institution:
Anders Boman (Institutionen för nationalekonomi med statistik)
Publicerad i:
Journal of Population Economics, 24 ( 4 ) s. 1369-1384
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
146581
Posten skapad:
2011-09-26 13:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007