transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A Lysenko Affair in Private Enterprise Sponsored Research

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Philosophical Comment Blog, ( 2011-09-21 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskningspolitik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
SNS, Plof Peterson, Laura Hartman, Centre for Business and Policy Studies, science, research, Lysenko
Postens nummer:
146551
Posten skapad:
2011-09-24 03:56
Posten ändrad:
2011-09-24 03:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007