transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Cultural Dissimilarity and Intermarriage: A Longitudinal Study of Immigrants in Sweden 1990-2005

Författare och institution:
Christer Lundh (Ekonomisk-historiska institutionen); Martin Dribe (-)
Publicerad i:
International Migration Review, 45 ( 2 ) s. 297-324
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Ekonomisk historia
Nyckelord:
Intermarriage, immigration, value
Postens nummer:
146468
Posten skapad:
2011-09-21 13:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007