transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Early Mathematics in the Preschool Context

Författare och institution:
Elisabet Doverborg (Nationellt Centrum för matematikutbildning, NCM); Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
N. Pramling & I. Pramling Samuelsson (Eds.), Educational encounters: Nordic Studies in Early Childhood Didactics, s. 37-64
ISBN:
978-94-007-1616-2
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Springer
Förlagsort:
Dordrecht
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Young children, didactics, early learning, Nordic
Postens nummer:
146460
Posten skapad:
2011-09-21 11:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007