transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Why We Should Begin Early with ESD: The Role of Early Childhood Education

Författare och institution:
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
International Journal of Early Childhood, 43 ( 2 ) s. 103-118
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Young children, Sustainable Development
Postens nummer:
146423
Posten skapad:
2011-09-20 15:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007