transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Should Names of Swedish STASI- Collaborators be Revealed?

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Philosophical Comment Blog, ( 2011-09-19 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Militär underrättelse- och säkerhetstjänst
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
agents, Birgitta Almgren, DDR, ethics, Security service, East germany, Expressen, spies, Sweden, SÄPO
Postens nummer:
146359
Posten skapad:
2011-09-19 12:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007