transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Science and the ‘The 9/11 Effect’: The Mutual Shaping of Terrorism, National Security, and Scientific Research During the Last Ten Years

Författare och institution:
Mats Fridlund (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori); Gustaf Nelhans (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Science Progress, September 10th, 2011
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Terrorism has not just shaped military and political strategies after 9/11, but also research agendas in science and technology. But the influence also goes in the other direction. Science is as critical in shaping the strategies and threat of terrorism today as it was ten years ago.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Biblioteks- och informationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia ->
Vetenskapshistoria
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Teknikhistoria
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Nyckelord:
September 11, 9/11, terrorism, security research, security-academic nexus, bioterrorism, GIScience, bibliometrics
Postens nummer:
146350
Posten skapad:
2011-09-19 11:28
Posten ändrad:
2013-01-08 13:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007