transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vad lär eleverna och vad görs möjligt för dem att lära?

Författare och institution:
Angelika Kullberg (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
Svensk Förening för MatematikDidaktisk Forskning medlemsblad, ( 17 ) s. 17-20
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Nyckelord:
learning study, matematik
Postens nummer:
146332
Posten skapad:
2011-09-18 20:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007