transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Greenhouse gas taxes on animal food products: rationale, tax scheme and climate mitigation effects

Författare och institution:
Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori, Chalmers); Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori, Chalmers); Kristina Mohlin (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Climatic Change, 108 ( 1-2 ) s. 159-184
ISSN:
0165-0009
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
146276
Posten skapad:
2011-09-16 13:38
Posten ändrad:
2016-04-28 09:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007