transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Media skulle kunna ge oss ett säkrare samhälle.

Författare och institution:
Jörgen Lundälv (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Debattartikel i tidningen Norra Västerbotten den 15 september 2011.,
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
SAMHÄLLSVETENSKAP
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
Nyckelord:
Trafiksäkerhetsprogram, media, trafiksäkerhet, skadeprevention
Postens nummer:
146261
Posten skapad:
2011-09-15 23:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007