transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Extinction, Persistence, and Evolution

Författare och institution:
Peter Jagers (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Mathematics of Darwin's Legacy, Ed. by: Chalub, FACC; Rodrigues, JF; (Book Series: Mathematics and Biosciences in Interaction); (Conference on Mathematics of Darwin's Legacy, Univ Lisbon, Lisbon, PORTUGAL, NOV 23-24, 2009), s. 91-104
ISBN:
978-3-0348-0121-8
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
Extinction can occur for many reasons. We have a closer look at the most basic form, extinction of populations with stable but insufficient reproduction. Then we move on to competing populations and evolutionary suicide.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Beräkningsmatematik ->
Tillämpad matematik
Nyckelord:
Branching process, extinction, survival, population dynamics, evolution, suicide
Postens nummer:
146230
Posten skapad:
2011-09-15 08:44
Posten ändrad:
2014-12-09 15:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007