transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svenskt i Finland - finskt i Sverige

Redaktör: Maria Sjöberg och Birgitta Svensson

Författare och institution:
Maria Sjöberg (Institutionen för historiska studier); Birgitta Svensson (-)
Publicerad i:
Svenskfinska relationer. Språk, identitet och nationalitet efter 1809, s. 7-18
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
146165
Posten skapad:
2011-09-13 19:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007