transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The onset of blindness as a break in life: A life-world approach

Författare och institution:
Inger Berndtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
Paper presenterat vid konferensen Philosophy, Phenomenology and Psychiatry, 15–16 november, Göteborgs universitet, Göteborg,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2003
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
biographical disruption, blindness, life-world phenomenology
Postens nummer:
146110
Posten skapad:
2011-09-12 17:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007