transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att bli och att vara synskadad. En livsvärldsstudie

Författare och institution:
Inger Berndtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
Dokumentation från 7:e Forskningskonferensen Människa Handikapp Livsvillkor, 13–15 april Örebro, s. 271–272
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1999
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
förändrad livssituation, livsvärldsfenomenologi, specialpedagogik, synnedsättning
Postens nummer:
146095
Posten skapad:
2011-09-12 15:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007