transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Daily activities for visually handicapped with support of computers

Författare och institution:
Inger Berndtsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Specialpedagogik)
Publicerad i:
Proceedings of the European Conference on the Advancement of Rehabilitation Technology. ECART 2, s. 37.1
ISBN:
91-88336-19-0
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
daily life, rehabilitation, computers, visual impairment
Postens nummer:
146083
Posten skapad:
2011-09-12 14:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007