transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Scientific Literacy in the Blogosphere- blog texts discussing inheritance, disease and genetics

Författare och institution:
Miranda Rocksén (Institutionen för cell- och molekylärbiologi & Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
Publicerad i:
The ESERA Conference "Science Learning and Citizenship", European Science Education Research Association, Program booklet, 5-9 Sep 2011, Lyon, France.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Nyckelord:
science literacy, on-line communication,
Postens nummer:
146081
Posten skapad:
2011-09-12 13:36
Posten ändrad:
2012-07-30 16:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007