transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Morphological Assessment of Neonatal Hypoxia-Ischemia - in situ Cell Degeneration.

Författare och institution:
Changlian Zhu (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Klas Blomgren (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
Animal Models of Acute Neurological Injuries II: Injury and Mechanistic Assessments. Eds. Jun Chen Zao C. Xu, Xiao-Ming Xu, and John H. Zheng., s. Chapter 27
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Humana Press Inc.
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
146071
Posten skapad:
2011-09-12 11:38
Posten ändrad:
2011-09-23 13:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007