transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

İsveç'te Öğrencilerin Din Üzerine Konuşmaları Hakkında Düşünceler.

Författare och institution:
Kerstin von Brömssen (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Marie Carlson, Annika Rabo & Fatma Gök (2011) Çokkültürlü Toplumlarda Eğitim. Türkiye ve İsveç'ten Örnekler, p. 157-179., s. 157-179
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2011
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionsvetenskap
Postens nummer:
146044
Posten skapad:
2011-09-11 16:19
Posten ändrad:
2011-09-12 17:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007