transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Goverment Decision not to Compensate Abused Swedish Foster Care Children: Hypoctitical and Invalid

Författare och institution:
Christian Munthe (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Philosophical Comment Blog, ( 2011-09-10 )
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt ->
Socialrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Nyckelord:
etik, fosterbarn, kompensation, vanvård
Postens nummer:
146038
Posten skapad:
2011-09-10 12:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007