transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Långgatorna - förhindrad gentrifiering

Författare och institution:
Joakim Forsemalm (Gothenburg Research Institute (GRI))
Publicerad i:
Göteborg utforskat - studier av en stad i förändring,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Etnologi
Nyckelord:
Stadsomvandling, mikrosociologiska processer, underifrånperspektiv
Ytterligare information:
Ingår i antologin "Göteborg utforskat. Studier av en stad i förändring. Holgersson, Helena et al (red).
Postens nummer:
145989
Posten skapad:
2011-09-09 09:11
Posten ändrad:
2011-09-09 10:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007