transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A new method for studing evolution of eukaryotes-Analysis of steranes and hopanes in single oil-bearing fluid inclusions with ToF-SIMS.

Författare och institution:
S Siljeström (-); Jukka Lausmaa (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); P Sjövall (-); C Broman (-); V Thiel (-); T Hode (-)
Publicerad i:
NASA Astrobiology Science Conference (ABSCICON 2010), 26-29 April, League City, TX, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
Postens nummer:
145956
Posten skapad:
2011-09-08 13:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007