transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dental implant surfaces: physicochemical properties, biological performance, and trends.

Författare och institution:
Ahmed Ballo (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Omar Omar (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Wei Xia (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Anders Palmquist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
Dental implants. Book 1. Eds: Turkyilmaz I.,
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
In-Tech Publishing.
Förlagsort:
Rijeka, Croatia
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomaterialvetenskap
Postens nummer:
145925
Posten skapad:
2011-09-07 15:34
Posten ändrad:
2014-01-20 10:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007