transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Oral rivaroxaban for symptomatic venous thromboembolism.

Författare och institution:
Rupert Bauersachs (-); Scott D Berkowitz (-); Benjamin Brenner (-); Harry R Buller (-); Hervé Decousus (-); Alex S Gallus (-); Anthonie W Lensing (-); Frank Misselwitz (-); Martin H Prins (-); Gary E Raskob (-); Annelise Segers (-); Peter Verhamme (-); Phil Wells (-); Giancarlo Agnelli (-); Henri Bounameaux (-); Alexander Cohen (-); Bruce L Davidson (-); Franco Piovella (-); Sebastian Schellong (-); Henry Eriksson (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
The New England journal of medicine, 363 ( 26 ) s. 2499-510
ISSN:
1533-4406
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Rivaroxaban, an oral factor Xa inhibitor, may provide a simple, fixed-dose regimen for treating acute deep-vein thrombosis (DVT) and for continued treatment, without the need for laboratory monitoring.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Acenocoumarol, adverse effects, therapeutic use, Acute Disease, Administration, Oral, Aged, Anticoagulants, adverse effects, therapeutic use, Double-Blind Method, Enoxaparin, adverse effects, therapeutic use, Factor Xa, antagonists & inhibitors, Female, Hemorrhage, chemically induced, Humans, Injections, Subcutaneous, Intention to Treat Analysis, Kaplan-Meier Estimate, Male, Middle Aged, Morpholines, adverse effects, therapeutic use, Pulmonary Embolism, drug therapy, Thiophenes, adverse effects, therapeutic use, Venous Thromboembolism, drug therapy, Venous Thrombosis, drug therapy, Vitamin K, antagonists & inhibitors, Warfarin, adverse effects, therapeutic use
Ytterligare information:
Medförfattare EINSTEIN Investigators, där Henry Eriksson ingår
Postens nummer:
145907
Posten skapad:
2011-09-07 13:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007