transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Separate and combined associations of body-mass index and abdominal adiposity with cardiovascular disease: collaborative analysis of 58 prospective studies.

Författare och institution:
David Wormser (-); Stephen Kaptoge (-); Emanuele Di Angelantonio (-); Angela M Wood (-); Lisa Pennells (-); Alex Thompson (-); Nadeem Sarwar (-); Jorge R Kizer (-); Debbie A Lawlor (-); Børge G Nordestgaard (-); Paul Ridker (-); Veikko Salomaa (-); June Stevens (-); Mark Woodward (-); Naveed Sattar (-); Rory Collins (-); Simon G Thompson (-); Gary Whitlock (-); John Danesh (-); Henry Eriksson (Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin)
Publicerad i:
Lancet, 377 ( 9771 ) s. 1085-95
ISSN:
1474-547X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Guidelines differ about the value of assessment of adiposity measures for cardiovascular disease risk prediction when information is available for other risk factors. We studied the separate and combined associations of body-mass index (BMI), waist circumference, and waist-to-hip ratio with risk of first-onset cardiovascular disease.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Nyckelord:
Age Factors, Blood Pressure, Body Mass Index, Cardiovascular Diseases, epidemiology, Cholesterol, blood, Cholesterol, HDL, blood, Diabetes Mellitus, epidemiology, Female, Humans, Male, Middle Aged, Obesity, Abdominal, epidemiology, Proportional Hazards Models, Prospective Studies, Risk Assessment, Sex Factors, Smoking, epidemiology, Systole, Waist Circumference, Waist-Hip Ratio
Ytterligare information:
Medförfattare Emerging Risk Factors Collaboration, där Henry Eriksson ingår
Postens nummer:
145904
Posten skapad:
2011-09-07 13:38
Posten ändrad:
2011-09-07 13:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007