transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Exercices pour tous

Författare och institution:
Mårten Ramnäs (Institutionen för språk och litteraturer); Tawfik Mekki-Berrada (-)
ISBN:
9789197699532
Antal sidor:
261
Publikationstyp:
Lärobok
Förlag:
Commedia-MM
Förlagsort:
Hindås
Publiceringsår:
2010
Språk:
franska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Romanska språk ->
Franska språket
Postens nummer:
145900
Posten skapad:
2011-09-07 12:44
Posten ändrad:
2011-09-08 14:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007