transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Deus Ex Machina?

Författare och institution:
Lena Eriksson (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, vetenskapsteori)
Publicerad i:
British Sociological Association (BSA), University of East London, April 12 - 24,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Cellbiologi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Vetenskapsteori
Nyckelord:
Automation, stem cells, standardisation, STS
Postens nummer:
145885
Posten skapad:
2011-09-07 10:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007