transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Experimental and Theoretical Investigations of the Autoxidation of Geranial: A Dioxolane Hydroperoxide Identified as a Skin Sensitizer.

Författare och institution:
Lina Hagvall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Carina Bäcktorp (Institutionen för kemi); Per-Ola Norrby (Institutionen för kemi); Ann-Therese Karlberg (Institutionen för kemi); Anna Börje (Institutionen för kemi)
Publicerad i:
Chemical research in toxicology,
ISSN:
1520-5010
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The autoxidation of geranial with O(2) was studied both experimentally and using density functional theory. Computational results were used to interpret experimentally observed product ratios. Geranial was found to autoxidize, forming 6,7-epoxygeranial as the main oxidation product. Hydroperoxides corresponding to those identified as important skin sensitizers in previous studies of fragrance terpenes could not be detected. Instead, a dioxolan derivative and its corresponding hydroperoxide were identified and detected in high concentrations. The distribution of products in autoxidation generally depends on the stabilities of the intermediate peroxyl radicals. In this study, the formation of a peracyl radical was found to be highly favored. This radical forms peracid which epoxidizes geranial. The epoxide thus produced can react with acyl radical to yield the dioxolan hydroperoxide. The dioxolan derivative is believed to form in an acid catalyzed closed shell reaction between 6,7-epoxygeranial and geranial. The dioxolan hydroperoxide and 6,7-epoxygeranial are strong sensitizers and are considered to be the compounds mainly responsible for the skin sensitization potency of air-exposed geranial.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Postens nummer:
145848
Posten skapad:
2011-09-06 11:09
Posten ändrad:
2011-11-01 13:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007